CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng

IRS: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng.

Tập tin đính kèm: 

 1.   IRS_CBTT_MienNhiem_022018
 2.   IRS_CBTT_BoNhiem_022018