CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Thông báo về việc tổ chức giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

IRS: Thông báo về việc tổ chức giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Nhà đầu tư về việc tổ chức giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Công văn số 133/SGDHCM-TV ngày 22/01/2018 như sau:

  1. Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngừng giao dịch ngày 23/01/2018;
  2. Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực khắc phục sự cố và sẽ thông báo thời gian mở cửa giao dịch trong thời gian sớm nhất.

IRS xin thông báo để Quý Nhà đầu tư nắm rõ thông tin và rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý Nhà đầu tư. IRS sẽ theo sát thông tin cập nhật từ Sở để thông báo sớm nhất tới Quý Nhà đầu tư. Mọi thông tin chi tiết, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Nhân viên Quản lý tài khoản hoặc qua Tổng đài 0243 944 6666.

Trân trọng thông báo!