CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

Biểu phí dịch vụ

IRS sẽ tự động tính phí và ghi nợ tài khoản tiền gửi của Khách hàng sau mỗi giao dịch thành công. Phí dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở biểu phí do IRS công bố và áp dụng trong từng thời kỳ.

  • Bản sao kê tài khoản định kỳ được gửi tới Khách hàng theo phương thức mà Khách hàng đã lựa chọn khi mở tài khoản và trong thời gian 05 (năm) ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
  • Khách hàng là tổ chức có thể liên hệ quầy Kế toán giao dịch của IRS để nhận hóa đơn tài chính hàng tháng.
  • Biểu phí Dịch vụ chứng khoán & Lãi suất áp dụng trên TK tiền gửi:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trân trọng thông báo:

1. Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng cho khách hàng là cá nhân và tổ chức trong nước như sau:

STT

Loại Dịch Vụ

Mức phí

I. Giao dịch chứng khoán qua sàn

 

1

Giao dịch trực tuyến (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ)

0,18% - 0.20%

2

Giao dịch khác

 

Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày

 

- Tổng giao dịch dưới 50 triệu VNĐ

0,35%

- Tổng giao dịch từ 50 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ

0,30%

- Tổng giao dịch từ 100 triệu VNĐ đến dưới 200 triệu VNĐ

0,25%

- Tổng giao dịch từ 200 triệu VNĐ trở lên

0,20%

II. Các dịch vụ khác

 

1

- Mở tài khoản

Miễn phí

2

- Lưu ký Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng

- Lưu ký trái phiếu

0,2 đồng/trái phiếu/tháng

3

 - Phí chuyển khoản chứng khoán (Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)

100.000 VNĐ/ bộ hồ sơ

4

- Phí rút chứng khoán

100.000 VNĐ/ bộ hồ sơ

5

- Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán

- Bên chuyển/Bên nhận : 0.2% giá trị giao dịch. Tối thiểu 100.000 VNĐ/ bộ hồ sơ

6

- Phí chuyển nhượng quyền mua chứng khoán

100.000 VNĐ/ bộ hồ sơ

7

- Biếu, Tăng, Cho, Thừa kế chứng khoán

- Bên chuyển/Bên nhận : 0.2% giá trị giao dịch. Tối thiểu 100.000 VNĐ/ bộ hồ sơ

2. Lãi suất áp dụng trên tài khoản tiền gửi của Nhà đầu tư:

  • Mức lãi suất áp dụng: 0,3%/năm
  • Áp dụng từ ngày: 04/01/2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ: Contact Center: (+84.24) 3 944 6666.

Email: contact@irs.com.vn - website www.irs.com.vn